Τμήμα μαστού

Αρχική > Τμήμα μαστού

Στο ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ του ιατρείου πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις :

• Μαστογραφία

Είναι η εξέταση επιλογής για την πρόληψη, αλλά και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες άνω των 40 ετών και είναι απαραίτητο να γίνεται ετησίως. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, ανάλογα με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και τους προδιαθεσικούς παράγοντες κατά περίπτωση.

Επίσης, συχνά πραγματοποιείται ένας πρώτος μαστογραφικός έλεγχος κατά το 37ο-38ο έτος της ηλικίας της γυναίκας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης για τον ετήσιο, τακτικό έλεγχο που θα ξεκινήσει από το 40ό έτος της.

• Υπερηχογράφημα μαστών και Ελαστογραφία 

Το υπερηχογράφημα αποτελεί εξέταση πρώτης επιλογής για τις γυναίκες κάτω των 40 ετών. Για τις γυναίκες άνω των 40 ετών αποτελεί συμπληρωματικό έλεγχο που έπεται της μαστογραφίας.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο διαχωρισμό συμπαγών από κυστικές αλλοιώσεις, καθώς και στη διερεύνηση των πυκνών μαστών.

Η ελαστογραφία δίδει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σκληρή ή μαλακή υφή ενός υπερηχογραφικού ευρήματος, προσανατολίζοντας περισσότερο τον ιατρό προς τη διάγνωση καλοήθειας ή κακοήθειας.

• Κλινική εξέταση

Η ιατρός πραγματοποιεί λήψη ιστορικού, με κλινική εξέταση και ψηλάφηση των μαστών. Πραγματοποιεί εκπαίδευση σχετικά με την αυτοεξέταση του μαστού, καθώς και στα ύποπτα κλινικά σημεία που μπορεί η γυναίκα να διαπιστώσει μόνη στο μαστό της, τα οποία χρήζουν άμεσης διερεύνησης.