Νέα/Αρθρα

Ο εργαστηριακός τομέας περιλαμβάνει τα τμήματα που αναφέρονται παρακάτω. Ενδεικτικά αναφέρουμε και μερικές από τις κυριότερες εξετάσεις που εκτελούνται, βάσει διεθνών προτύπων λειτουργίας και ύστερα από προσεκτική συναξιολόγηση με το αναφερόμενο ιστορικό.

Νέα/Αρθρα

Νέα/Αρθρα Ο εργαστηριακός τομέας περιλαμβάνει τα τμήματα που αναφέρονται παρακάτω. Ενδεικτικά αναφέρουμε και μερικές από τις κυριότερες εξετάσεις που εκτελούνται, βάσει διεθνών προτύπων λειτουργίας και

Read More »